Návrat rysov

 
 

Internetová stránka nového filmového a vedeckého projektu Tomáša Hulíka a Miloša Majdu „Návrat rysov“. Podujali vychovávať dve rysie mláďatá Lízu a Mura, ktoré pochádzajú zo ZOO Ostrava. Riaditeľ ostravskej Zoo bol nadšený myšlienkou vrátiť ich dve zvieratá do voľnej prírody. Bral to ako malú satisfakciu slovenskej prírode za to, že sme zásobovali nielen české ZOO našimi rysmi. Internetová stránka formou denníka prináša akutálne infromácie, fotografie a videá zo života dvoch rysích mláďat pripravujúcich sa na neľahkú úlohu: prežiť vo voľnej prírode plnej nástrah… Aj vy sa môžete aktívne zapojiť formou odkazov, či blogu resp. priamou podporou tohto projektu. Filmový dokument pripravovaný v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, Štátnej ochrany prírody a Národných parkov Veľká a Malá Fatra v koprodukcii so STV, ORF, NDR s podporou Viedenských filmových fondov, Rakúskych filmových fondov bude možné vzhliadnuť koncom roka 2010 na STV či rakúskej ORF v cykle Universum.